Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสารโรงเรียน

จดหมายข่าวฉบับที่ 5
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำ2561 ดาวน์โหลด

อ่านต่อ.. »

จดหมายข่าวฉบับที่ 4
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี2561 ดาวน์โหลด

อ่านต่อ.. »

คลังความรู้


ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ