โครงการโรงเรียนคุณธรรมFacebook

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสารโรงเรียน

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 28 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 รับมอบห้องน้ำนักเรียน
วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 28 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 รับมอบห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) รับมอบห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง ราคา 170,00...

อ่านต่อ.. »

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 27 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 ประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย
วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 27 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 ประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโร...

อ่านต่อ.. »

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 26 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 Christmas Day 2021
วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 26 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 Christmas Day 2021 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน...

อ่านต่อ.. »

แบบทดสอบกิจกรรมวันสำคัญ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

https://www.picz.in.th/image/anigif.HuRYU1

นางสาววัลภา   วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ