Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 ...

อ่านต่อ.. »


วันประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อพบปะ แบ่งบัน สร้างข้อตกลง ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ...

อ่านต่อ.. »


วันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตร "วันบัณฑิตน้อย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๖  มีนาคม...

อ่านต่อ.. »


มหกรรมวิชาการ บางเสาธงนิทรรศน์ ๖๒

มหกรรมวิชาการ บางเสาธงนิทรรศน์ 62 บางเสาธง ก้าวล้ำ นำวิชาการ มาตรฐานสู่สากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ณ โรงเรียนวัดศีรษะจรเข้ใหญ่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1/ 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ...

อ่านต่อ.. »


ประเมินครูผู้ช่วย ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประเมินครูผู้ช่วย ครูสิทธิ์ศักดิ์ ศรีกุดค้าว ครูธีรจุฑาภิฏ กองโสฃ ครูกมลวรรณ  สิทธิบุตร ...

อ่านต่อ.. »


การบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

การบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดมงคลนิมิตร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาและนักเรียน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ เจ้าหน้าที่จากเทศบาล ร่วมพัฒนาโดม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพัฒนาโดม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกลุ่มบางเสาธง ณ ค่ายครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี

ค่ายลูกเสือกลุ่มบางเสาธง  ณ ค่ายครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี ณ ค่ายครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 12- 14 กุมภาพันธ์ 2563 ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ