Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

อ่านออกเขียนได้ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ...

อ่านต่อ.. »


วันมหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท" พระครูสุตรัตโนภาส ,ดร. ท่านเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร  พร้อมด้วย คุณประสาทศิลป์ คุณพรพรรณ อ่อนอรรถ กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ.  แล...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมทำกระทงถวายวัดมงคลนิมิตร ๒๕๖๒

กิจกรรมทำกระทงถวายวัดมงคลนิมิตร ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมทำกระทงถวายวัดมงคลนิมิตร ณ วัดมงคลนิมิตร วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ชิงถ้วยพระราชทาน  ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า&n...

อ่านต่อ.. »


ค่ายวิชาการ "จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

ค่ายวิชาการ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดงานค่ายวิชาการ "จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตก...

อ่านต่อ.. »


ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


พิธีรับตราพระราชทาน

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ดร.พิไลวรรณ แตงขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) เข้าพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"...

อ่านต่อ.. »


ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงค...

อ่านต่อ.. »


โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ๒๕๖๒

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน น...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ