Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ๒๕๖๒

มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา พิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒

โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ดำเนินการอบรมโครงการเยาวชนพิทักษ์สิงแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ...

อ่านต่อ.. »


อ่านออกเขียนได้ภายใน ๒ เดือน

อ่านออกเขียนได้ภายใน ๒ เดือน ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามนโยบายอ่านออกเขียนได้ ภายใน ๒ เดือน  ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที...

อ่านต่อ.. »


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๖๒

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ การสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


วันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๒

วันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ภ...

อ่านต่อ.. »


วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


การประเมินโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประเมินโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


ประกวดประเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

ประกวดประเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดประเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๑ เยี่ยมเก...

อ่านต่อ.. »


พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการวันสำคัญทางประเพณีและศาสนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ อุ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ