Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษ
จัดพิธี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)
วันที่ ๑๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ