โครงการโรงเรียนคุณธรรมFacebook

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ฉบับที่ 26 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564
Christmas Day 2021
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Meet
ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ