โครงการโรงเรียนคุณธรรมFacebook

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ฉบับที่ 27 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564
ประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายยุทธพล ทับลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายชำนาญ โพธิ์เอม อดีตผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฐชนม์ เกิดดี
ครูชำนาญการพิเศษ ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
ของนางสาวสุวรรณา พลเยี่ยม เอกวิชาภาษาไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ