โครงการโรงเรียนคุณธรรมFacebook

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ฉบับที่ 28 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564
รับมอบห้องน้ำนักเรียน
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) รับมอบห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง
ราคา 170,000 บาท จากพระครูสุตตรัตโนภาส ดร. เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร เพื่อปรับภูมิทัศน์ของทางโรงเรียนให้มีความสดใส สวยงาม และสะดวกสบาย ตลอดจนสุขอนามัยที่ดีในการใช้งานของนักเรียนโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ