โครงการโรงเรียนคุณธรรมFacebook

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)

นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธพล ทับลา

นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยมีกองลูกเสือ

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)ร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ