พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี


แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

ฉบับที่ 30 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษา 3 ได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ซึ่่งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบางเสาธง พร้อมคณะทีมงาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการดับเพลิง การเอาตัวรอดขณะเกิดเพลิงไหม้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา