แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสารโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565-30 กันยายน พ.ศ.2566)
ประกาศโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565-30 กันยายน พ.ศ.2566) ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564-30 กันยายน พ.ศ.2565)
ประกาศโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564-30 กันยายน พ.ศ.2565) ...

อ่านต่อ.. »

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 49 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้างาน 4...

อ่านต่อ.. »

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 


แบบทดสอบกิจกรรมวันสำคัญ


สมัครเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา