แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายยุทธพล ทับลา

เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2564
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว

เข้ารับตำแหน่ง : 03 พฤศจิกายน 2557
หมดวาระ : 09 ตุลาคม 2564
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวีรศักดิ์ ปานม่วง

เข้ารับตำแหน่ง : 07 กุมภาพันธ์ 2551
หมดวาระ : 30 กันยายน 2557
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายศุภฤกษ์ เกิดดี

เข้ารับตำแหน่ง : 12 ตุลาคม 2544
หมดวาระ : 30 กันยายน 2550
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสนิท เดชมิตร

เข้ารับตำแหน่ง : 19 มิถุนายน 2538
หมดวาระ : 30 กันยายน 2543
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสมจิตร์ ปวงนิยม

เข้ารับตำแหน่ง : 10 เมษายน 2528
หมดวาระ : 01 พฤษภาคม 2538
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายอนันต์ จันทรวันเพ็ญ

เข้ารับตำแหน่ง : 30 พฤศจิกายน 2507
หมดวาระ : 30 กันยายน 2527
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายประสิทธิ์ สัตยวานิช

เข้ารับตำแหน่ง : 01 มกราคม 2481
หมดวาระ : 29 พฤศจิกายน 2507
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา