แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

สวัสดีปีใหม่ 2565 และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)

สวัสดีปีใหม่ 2565 และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ...

อ่านต่อ.. »


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 สิงหาคม 2565   วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโร...

อ่านต่อ.. »


ผู้บริหารเยี่ยมชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้บริหารเยี่ยมชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565   วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2565 นาย ยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้ นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565  วันพฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2565 นำโดย นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรม OPEN HOUSE "เปิดบ้านสู่โลกกว้าง" ประจำปี 2565

กิจกรรม OPEN HOUSE "เปิดบ้านสู่โลกกว้าง" ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดย นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเ...

อ่านต่อ.. »


การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม Time line การขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม Time line การขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุท...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพระโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565  วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รอง...

อ่านต่อ.. »


ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวดารารัตน์ วงสถาวร

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วันอังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวย...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา