แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ประเมินสถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประเมินสถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียนแกนนำ ให้ก...

อ่านต่อ.. »


ศึกษาดูงาน สถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนคลองบางกะสี วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ศึกษาดูงาน สถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนคลองบางกะสี วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ...

อ่านต่อ.. »


อบรมชินนสมาธิ วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อบรมชินนสมาธิ วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมอบรมชิ...

อ่านต่อ.. »


โครงการพานาโซนิคชวนรักษ์โลก วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการพานาโซนิคชวนรักษ์โลก วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียน ได้เ...

อ่านต่อ.. »


ลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียน ได้เข้...

อ่านต่อ.. »


ยินดีต้อนรับ นางกวิตา เลิศละวนิชา ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ยินดีต้อนรับ นางกวิตา  เลิศละวนิชา  ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเร...

อ่านต่อ.. »


นิทรรศการทางวิชาการ บางเสาธงนิทรรศน์ ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นิทรรศการทางวิชาการ "บางเสาธงนิทรรศน์ ครั้งที่ 4" วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาก...

อ่านต่อ.. »


การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมมหาชน) ได้กำหนดกา...

อ่านต่อ.. »


การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมมหาชน) ได้กำหนด...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 ประชุมผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูประจำชั้นมัธยมศึกษา ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ทำผิดระเบียบว...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา