แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

เทศตำบลบางเสาธง ตรวจอาคารเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

เทศตำบลบางเสาธง ตรวจอาคารเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นายธนนท์ ดำรงค์...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้...

อ่านต่อ.. »


นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้างาน 4...

อ่านต่อ.. »


ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันวชิราวุธ" วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้กำก...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

อ่านต่อ.. »


งานกฐินวัดมงคลนิมิตร วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

งานกฐินวัดมงคลนิมิตร วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการวัดมงคลนิมิตร ประชุมกรรมการสถานศึกษา วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการวัดมงคลนิมิตร ประชุมกรรมการสถานศึกษา วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ...

อ่านต่อ.. »


เปิดภาคเรียนที่ 2/255 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เปิดภาคเรียนที่ 2/255 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ทำการตรวจ ATK ...

อ่านต่อ.. »


อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม วัน ศุกร์ ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม วัน ศุกร์ ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง...

อ่านต่อ.. »


ปรับภูมิทันศ์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

ปรับภูมิทันศ์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมกันปรับภูมิทันศ์...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา