แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม Time line การขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม Time line การขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุท...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพระโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565  วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รอง...

อ่านต่อ.. »


ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวดารารัตน์ วงสถาวร

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วันอังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวย...

อ่านต่อ.. »


แนะแนวการศึกษา เอกวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

แนะแนวการศึกษา เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิตร (มงคลพิทยาคาร) อาคารตึกมัธยม วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ...

อ่านต่อ.. »


พิธีฉลองศาลา มิ้น ทองเอี่ยม & E.Z.P วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

พิธีฉลองศาลา มิ้น ทองเอี่ยม & E.Z.P ณ วัดมงคลนิมิตร  วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ...

อ่านต่อ.. »


พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรมสังเวช วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรมสังเวช ณ วัดมงคลนิมิตร วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2565 วันพุธ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2565 วันพุธ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณ...

อ่านต่อ.. »


โครงการฝึกอพยพการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โครงการฝึกอพยพการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ   สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมตร (มงคลพิทยาคาร) วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายยุทธพล ทับลา...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์...

อ่านต่อ.. »


ดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบาล "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"

ดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามนโยบาล "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (ม...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา