แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

วันภาษาไทย 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภา...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรี...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนั...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันพุธ ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันพุธ ที่ 5 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเท...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันศุกร์ ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันศุกร์ ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รอง...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีการศึกษา วันพุธ ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันพุธ ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.วิไลวรรณ เสา...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 วันสุนทรภู่ วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

วันสุนทรภู่ วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมมากม...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันอังคาร ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันอังคาร ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา