แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


เปิดบ้านสู่โลกกว้าง "Open House" ระดับปฐมวัย

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมกันจัดงาน เปิดบ้านสู่โลกกว้าง "Open House" ระดับปฐมวัย เปิดบ้านให้ผู้ปกครองได้เข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจในตนเอง และความกล้าแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อแม่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)   


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา