แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565 

วันพฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2565 นำโดย นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมคณะครู และบุคลากร นักเรียน ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ตรงภายนอกห้องเรียน และประชาคมอาเซียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา