แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2565 นาย ยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้ นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ณ โดม 25 ปี กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ และชุมชนวัดมงคลนิมิตร โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความรู้ และความสามารถตามความถนัด และความสนใจ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา