แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้เข้าร่วมฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ณ วัดมงคลนิมิตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา