แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้น มอบทุนการศึกษา มองของขวัญ ของรางวัล และมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมออกบูธอาหารเพื่อแจกให้กับเด็กทุกคน ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา