แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วันครู ประจำปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เพื่อน้อมรำลึก แสดงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษษให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา