แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านของ เด็กชายอัครวินท์ รุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ไฟไหม้บ้านทั้งหลังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา