แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


 ประชุมผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูประจำชั้นมัธยมศึกษา ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ทำผิดระเบียบวินัยในโรงเรียนมาพูดคุยกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกันช่วยแก้ปัญหา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา