แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมมหาชน) ได้กำหนดการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทาง นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) จึงได้ดำเนินการสอบ O-NET ครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบมากขึ้น และให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของการสอบ O-NET ของปีการศึกษา 2565


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา