แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ดำเนินการจัดสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้ดำเนินการจัดสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา