แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ยินดีต้อนรับ นางกวิตา  เลิศละวนิชา 

ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายสกล รุ่งโรจน์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสมยศ แพนลา ประธานกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง และผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 มาร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ และแขกผู้เกียรติเดินทางมาแสดงความยินดีกับ นางกวิตา  เลิศละวนิชา ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา