แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วันบัณฑิตน้อย

วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

    นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู ได้ร่วมกันจัดงานวันบัณฑิตน้อย ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจ ในการศึกษาที่ระดับสูงขึ้น โดยภายในงานมีการแสดงของน้องอนุบาล 2 เพื่อ  เป็นการร่วมแสดงความยินดีกับพี่อนุบาล 3 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา