แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ปัจฉิมนิทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกและพิธีผู้กข้อไม้ข้อมือรับขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนสืบไป


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา