แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

    นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที้การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยมีนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา