แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


เปิดบ้านสู่โลกกว้าง "Open House" ระดับปฐมวัย 

วันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมกันจัดงาน เปิดบ้านสู่โลกกว้าง Open House ระดับปฐมวัย เปิดบ้านให้ผู้ปกครองได้เข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจในตนเอง และความกล้าแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อแม่ ณ ลานสนามเด็กเล่น อาคารเรียนปฐมวัย


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา