แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อยด้วยคณะครู ร่วมกันกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ และตอบปัญหาอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนได้เข้าใจในเรื่องของอาเซียนมากยิ่งขึ้น


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา