แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


รับทุนการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูสิทธิศักดิ์ ศรีกุดค้าว พานักเรียน จำนวน 4 คน เพื่อไปรับทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา