แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


 ประเมิน วPA ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 8 เดือนกันายน  พ.ศ.2566

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ขอขอบพระคุณนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นางสุประวีณ์ เวียงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกะอี่ นางสาวณัฏฐชนม์ เกิดดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหัวคู้ ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ของคุณครูทุกท่านในโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา