แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  

 
   

ปรัชญา

1.ตัวอักษร ย่อ ม.ค. อยู่ในวงกลม หมายถึง ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2. ภายนอกวงกลมเป็นกลีบบัว 4 เหล่า หมายถึง ระดับสติปัญญาของนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

3. มีรวงข้าวรองรับกลีบบัว หมายถึง ความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญาที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรจากรุ่นต่อรุ่น

อักษรย่อ   ม.ค. และ ม.ม.ค.

ปรัชญาของโรงเรียน

      ปัญญา  ชีวิตัสสะ  ปัชโชโต  หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต

สีประจำโรงเรียน   ฟ้า - น้ำเงิน

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา